Jeg har skrevet det på lederplass sju ganger før: Jeg vil mye heller bo i en kommune som driver med noen millioner kroner i overskudd framfor en kommune som må kutte til beinet!

Et foreløpig årsregnskap for 2022 viser at Aurskog-Høland kommune får et overskudd på rundt 80 millioner kroner. I 2021 før var overskuddet drøye 100 millioner.

Den siste oppturen blir blant annet forklart med høy skatteinngang, høyere skatteutjevning og høyere driftsinntekter.

Som seg hør og bør vanker det verbale roser til sektorene som har hatt god kontroll på kostnadene. Konstituert kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen takker også alle medarbeidere, ledere, folkevalgte, frivillige, næringslivet og andre aktører for innsatsen.

– Kommunen er veldrevet, og det blir lagt merke til på nasjonalt nivå, fastslår Johnsen.

Med denne velstanden lurer nok mange av kommunens bortimot 18.000 innbyggere på om det er nødvendig å kreve inn 21,4 millioner kroner i eiendomsskatt inneværende år? Jeg fikk beregningen i Digipost her om dagen, og registrerte at det koster mer og mer å være huseier i Aurskog-Høland.

Fremskrittspartiet ønsker eiendomsskatten dit pepper'n gror, men alle de andre partiene heier på skatten som treffer enslige minstepensjonister og familier med lave inntekter hardere og hardere.

Sånn er det.

Hva med de andre kommunale avgiftene. Betaler vi mer enn det som strengt tatt er nødvendig i en kommune som de to siste årene har tjent bortimot 200 millioner kroner?

Det er sunt, trygt og godt å ha noen millioner i bakhånd, men det er ikke alle som klapper begeistret når Kommune-Norge går med store overskudd. Aurskog-Høland kommunes egen handlingsregel er på 2-2,5 prosent – som er veldig mye mindre enn fjorårets overskudd. Ifølge økonomisjef Knut Røgholt ser resultatet ut til å bli 55,6 millioner kroner høyere enn budsjettert!

Hva med kommunens tjenester. Er kvaliteten god nok? Bruker kommunen nok penger på skoler, barnehager, SFO, veier, gatelys og eldreomsorg?

Mitt inntrykk er at mye kan bli bedre.

Uansett kommer reservene godt med – ikke minst når det skal bygges ny skole og barnehage for 1 milliard kroner på Aursmoen.