– Det nytter ikke med snarveier for å oppnå suksess

Siden oppstarten i 2005 har pila kun pekt én vei: Oppover.