Fet skolekorps presenterte Grease søndag ettermiddag i Frogner kultursal. Publikum storkoste seg med velkjent musikk og morsomme filminnslag som korpsutøverne hadde laget over tema fra filmen. Hvem husker vel ikke Summer nights eller Greased Lightning? På programmet sto til sammen 15 melodier fra Grease. Fet skolekorps er ikke bare ett, men tre korps. Hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. I tillegg var korpset supplert med fire sangere og to som spilte henholdsvis gitar og bass.

Hovedkorpset spilte feiende flott under ledelse av sin dirigent. Juniorkorpset og aspirantkorpset framførte to melodier under ledelse av sine dirigenter, og begge korps spilte kjempebra.

Det ligger mange timer med forberedelser bak en sånn flott konsert; fra utøvere, dirigenter, styre og foreldregruppe. Dette gjelder selvsagt det musikalske, men det lå også mye jobbing bak filminnslagene.