Det er vanskelig å forstå at de som har levd hele sitt liv i bygda, skal sendes til et annet sted i kommunen for å dø

Av