– Det er utrolig frustrerende, og bilene blir ødelagt

Trine Bertram Hagen kan ikke forstå hvorfor kommunen har arbeidet som de har gjort.