Det er mulig å sikre seg, men det vil koste: – Ved en større flom vil mye av sentrum bli oversvømt

En ny rapport viser at det er mulig å sikre mot 200-årsflom. Spørsmålet er hvorvidt det er nyttig sett opp mot kostnadene.