– Det er med ærefrykt en jobber med sånt. Jeg synes det er utrolig meningsfullt og givende

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lagt en svært hektisk måned bak seg, og nærmest jobbet døgnet rundt.