– I fire år har det vært jobbet med å få inn nytt instrument. Det gamle orgelet kan en sammenligne med et stort trekkspill eller munnspill. Det nye orgelet er fra en annen instrumentfamilie og gir en helt annen lyd, fortalte kantor Knut-Martin Katla

Jobben er ved veis ende, og det «nye» pipeorgelet ble feiret med en konsertgudstjeneste i et velfylt kapell.

– Vi fikk kjøpt det brukt for en hyggelig pris, synes vi. Men det er jo en kostnad, sier Hans-Egil Øien fra Mangen kapells orgelkomité.

Medlemmene i komiteen har ikke bare lagt hodene sammen i møter.

– Orgelet ble ut av huset det sto i, som var et parivathus. Vi fikk mellomlagret det, og fraktet det inn på Mangen og opp på galleriet på dugnad. Vi fikk bidra litt sjøl, sammen med flere, og det er hyggelig, mener Øien.

Tidligere kirkeverge Kay E. Granli var primus motor for dugnadsinnsatsen, og kantor Knut-Martin Katla leder av orgelkomiteen.

Gudstjeneste med konsert

Når noe er plukket helt fra hverandre og bygd opp igjen er det spennende å se hvordan resultatet blir.

– Det er klart vi var spente på hvordan det ville fungere, men vi ble positivt overrasket. Da vi hørte lyden i det kunne vi senke skuldrene, forteller Øien.

Orgelet ble innviet med konserttoner av blant andre Johann Sebastian Bach og Antonìn Dvoràk – tryllet fram av kantorene Knut-Martin Katla og Jarle Vestads hender og føtter. Trombonist Sølve Grødem Wold var også en viktig del av konserten.

Knut-Martin Katla og Kay E. Granli orienterte om orgelprosjektet underveis.

Salmesang, skriftlesning og Fadervår var også med i gudstjensteprogrammet, og festligheten med orgelinnvielse ble avsluttet med at menighetsråder Jens-Kristian Waaler ønsket velkommen til kirkekaffe med marsipankake og kringle.

Mange rosende ord

Flere kommenterte flere fra faglig ståsted hvor flott klang det er i orgelet, og at det fyller kapellet på en god måte.

– Det er et ganske nøkternt intstrument til pipeorgel å være, og folk var overrasket over lyden i et såpass lite orgel. Mange var imponerte, forklarer Øien.

Fungerende kirkeverge Runar Kasbo roste prosjektet, frivilligheten og økonomien knyttet til å få det «nye» orgelet på plass. Erik Toverud fra Stangeskovene gratulerte med nytt instrument, og tok noen historiske tilbakeblikk, mens ordfører Gudbrand Kvaal kom med hyggelige ord og takket for nydelig musikk.

Domorganist i Fredrikstad, Tore Erik Mohn, er opprinnelig fra Vestmarka. Han refererte til familieturer til odden og kapellet, mens han roste prosjektet.

Det var Gjermund Bjørklund, kantor i Skedsmo, som solgte orgelet. Han fortalte om opprinnelsen – at det ble bygd til hans far Bjørn Bjørklund av orgelbygger Jan Erik Spigset.

– Dette ble en hyggelig og flott løsning for orgelets videre «liv», mente Bjørklund.

Orgelet ble kjøpt for 40.000 kroner, mens Brødrene Torkildsen orgelbyggeri i Trondheim har koblet sammen og utvidet instrumentet. Det er både modifisert og fornyet, og totalbudsjettet landet på 350.000 kroner.

Aurskog Sparebanks gave på 125.000 kroner, en testamentarisk gave, 85.000 kroner i innsamlede midler og andre midler har gjort orgelinvesteringen mulig.