– Vi må huske på at ulvejakt faktisk er like frivillig som det er kontroversielt. Dersom jegerne er ubekvemme med å stå i et slikt register så kan de jo bare la være, sier hun til Indre Akershus Blad.

– Hva tenker du om hetsen og de truslene rovviltjegerne hevder å bli utsatt for ved å foreta et oppdrag som er vedtatt av nasjonale myndigheter?

– Dessverre finnes det en del av disse i diverse kommentarfelt. At hetsen ofte går på person i stedet for sak, er beklagelig. Vi får være enige om å være uenig i ulvepolitikk og ulveforvaltning, men man bør oppføre seg som folk, konstaterer Vadder.

Hun har ingen tro på at personene som driver slik hets kommer til å oppsøke jegerne og sette eventuelle trusler ut i livet.

– Vi ser lignende typer hets i andre debatter, gjerne politiske. Det er svært sjelden at de som står bak slike innlegg våger å stå ansikt til ansikt med de de eventuelt hetser. Når det gjelder eksponering, ser vi som er i debatten at jegere eksponerer seg selv, hele tiden. De poster bilder og film på sosiale medier som Facebook og Instagram, under sitt eget navn, gjerne offentlig og på diverse jakt-nettsteder. Det er derfor veldig enkelt å vite hvem ulvejegere er i dag.

Vil ikke sabotere

Faren for at våpentyverier øker med adgangen til å offentliggjøre listene, har hun heller ingen tro på.

– Dersom jegerne har våpnene forsvarlig oppbevart, altså i godkjente våpenskap, kan ikke vi se at det er noen fare for våpentyveri. Folk som er kriminelle kjøper nok heller et ulovlig våpen på gata enn å trenge seg inn i et hjem og stjele derfra.

– Hvordan vil Rovviltets Røst reagere dersom rovviltnemndenes vedtak om uttak av Mangen- og Rømskogflokken blir en realitet?

– Vår organisasjons primære mål er å få ut vårt syn på både ulvepolitikken og jakta, såvel innenfor som utenfor landets grenser. Vi er helt klare på at ulven er en truet art her i Norge, noe vi mener forvaltningen ikke tar nok høyde for. Blir det jakt, vil vi selvsagt møte opp for å markere vårt synspunkt på dette, samt gjennom våre internasjonale fora og kanaler til å informere om hvordan norske myndigheter forvalter en truet dyreart. Men det blir aldri snakk om å sabotere jakta fra vår side.

– Hva mener du må til for at frontene i ulvedebatten skal bli mindre steile?

– Det vil aldri bli bedre før det kommer noen restriksjoner eller endringer i sauenæringa, og at løshundjakt i ulvesonen forbys. Dette er bare to faktorer som gjør at frontene er svært steile mot hverandre, da vi ser at det er disse tingene som gjør at vernesiden raser. At det skytes så mye ulv som det gjøres i Norge i dag er både bekymringsfullt og uakseptabelt.