↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 82 99 01

Besøksadresse

Morkveien 77
1925 BLAKER
 1. Beskrivelse

Blaker Bygdeservice ble stiftet i 1992 av en gruppe bønder fra Blaker.
Forretningsideen var å utnytte kapasiteten av utstyr og arbeidskraft på gårdene til tjenesteyting først og fremst i lokalsamfunnet.
Blaker Bygdeservice består i dag av 17 medlemmer.
Vi er i besittelse av kompetanse og utstyr som gjør at vi kan tilby et vidt spekter av oppdrag.

Våre tjenester

 • Sommer
 • Gressklipping
 • Hagerydding
 • Etablering av plen, - også ferdigplen
 • Trefelling
 • Graving, drenering og transport
 • Grått, dvs legging av stein, støttemurer og kantstein m.m.
 • Flytteoppdrag

Vinter

 • Snømåking
 • Trefelling