↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 10 50 00

Besøksadresse

Parkveien 57
0256 OSLO
  1. Beskrivelse

Aevi Eiendom bygger boliger for folk flest
Aevi Eiendom driver eiendomsutvikling i randsonen av Oslo hvor vi kjøper, utvikler og realiserer boligprosjekter. Målet vårt er boliger de fleste har råd til og vil trives i.

Vi fokuserer hovedsakelig på å bygge rimelige og miljøvennlige trehusbygg, eneboliger, rekkehus og leiligheter. Vi satser på å bygge boliger i landlige omgivelser hvor familier kan trives i dem i mange år. På denne måten skaper vi trygghet for generasjoner. For å kunne tilby boliger av god standard til en fornuftig pris ønsker vi å standardisere husene våre så mye som mulig. Dette sikrer høy kvalitet og færrest mulige avvik.

Folkefinansiering
Folkefinansiering er et alternativ eller tillegg til byggelån fra bank, og medfører at kapitalen kommer raskt i arbeid uten fordyrende mellomledd. Aevi benytter lånebasert folkefinansiering, som vil si at vi innhenter lån fra bedrifter og privatpersoner. Som motytelse gir vi en konkurransedyktig rente på hele åtte prosent, som utbetales hver måned. Det betyr at flere mindre långivere til sammen finansierer deler av prosjektene våre. Denne finansieringsmodellen tillater dem med overskuddslikviditet å bidra til boligbygging for de som er i etableringsfasen av livet.

Etter finanskrisen i 2008 har det vært krevende for bedrifter som driver med eiendomsutvikling å få finansiering i bank. Dette skyldes at myndighetene har pålagt bankene mye strengere krav ved utlån til eiendomsutvikling, noe som i sin tur har ført til en stor økning i obligasjonsfinansiering, og etter hvert også folkefinansiering.

Grønn satsing
Aevi Eiendom ønsker å bygge varige boliger på en miljøvennlig måte. Målet vårt er boliger av høyest mulig kvalitet med minst mulig miljøavtrykk. Noen av tiltakene våre for å få til dette er:

  • Bevisste materialvalg
  • Å plante en klimaskog
  • Tilrettelegging for lading av elbil
  • Grønne boliglån
  • Energimerking og -effektivitet


Bevisste materialvalg går ut på å velge materialer som blant annet har lang levetid, god kvalitet, og ikke må transporteres lengre enn nødvendig. God kvalitet og lang levetid fører til mindre ressursbruk da de ikke må byttes ut like ofte! Dessuten kan kvaliteten gi et bedre inneklima.

For hvert tre som hugges for bygging av boligene våre planter vi et nytt tre. Trærne binder store mengder CO2 som er bra for miljøet, men skogen skaper også lokale arbeidsplasser i distriktene! Vi samarbeider med det norske selskapet Trefadder som bygger klimaskoger i Norge.

Elbiler er bra for miljøet; derfor ønsker vi å tilrettelegge for installasjon av lader til elbil om det er ønskelig.

Energieffektive boliger med energimerke A eller B kan kvalifisere til grønt boliglån, som ofte har bedre betingelser enn vanlig boliglån. Ting som gjør en bolig energieffektiv er for eksempel god isolasjon rundt vinduer og dører, og bruk av miljøvennlig og effektiv oppvarming. Dette kan være varmepumpe eller bruk av solenergi. Derfor monterer vi varmepumper og tilbyr solcellepaneler som tilvalgsmulighet.

Boliger for folk flest
Aevi eiendom sitt motto er at vi bygger boliger for folk flest. Boligene har som regel kort avstand til skoler, barnehage og sentrum med litt under en times reise til Oslo. Boligprisene her ligger vesentlig lavere enn boligprisene i sentrum. Vi satser på boligbygging i landlige områder, og ønsker at familier skal kunne trives i boligene i mange år.

Sosiale profiler:
Linkedin Facebook Pinterest