↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

63 80 00 11

Besøksadresse

Søndre Bogstad vei 6
1930 AURSKOG
  1. Beskrivelse

Velkommen til Fasec 

 

Fasec er utviklet av Selvaag gjennom 15 år og er testet på hus/hytter i det værharde området Farsund, samt på næringsbygg i Oslo.

Fasec AS står for produksjon, salgs- og markedsføring av produktet i Norden. .

Produktet er en nyhet som er en konsekvens av allerede eksisterende produkter, men sammensatt på en ny metode som er patentert.

Fasec er et patentert nytt produkt med mange bruksområder.

Med å bruke Fasec reduseres energiforbruk og det skapes en ny flott fasade. Fasec har en ekstremt god isolerende effekt og er 35 mm - 250 mm i tykkelse.

Sluttproduktet blir en komplett pen fasade i murpuss. Du får bedre isolasjon og tynnere konstruksjon ved bruk av Fasec enn med tradisjonelle løsninger.

Produktet Fasec har mange ulike bruksområder og anses som nyskapende i byggenæringen.