↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 89 55 31

Besøksadresse

Moreneveien 1
1859 SLITU
  1. Beskrivelse

Follo Brønnboring borer energibrønner, drikkevannsbrønner og horisontalbrønner i Østfold, Akershus og Oslo. Follo Brønnboring har lang erfaring, minimal administrasjon og effektiv drift, og derfor svært konkurransedyktige priser.

På en rimelig, effektiv og sikker måte besørger vi: 

  • Boring for vannforsyning/drikkevann i løsmasser og fjell
  • Boring og montering av varmepumpeanlegg
  • Boring for fundamentering av bygninger
  • Varmepumper
  • Komplette anlegg for vannforsyning
  • Vannrenseanlegg
  • Restaurering, rengjøring og trykking av borebrønner
  • Formidling av service på eksisterende anlegg

 

Hvorfor velge oss?

Follo Brønnboring AS har lang erfaring, minimal administrasjon og effektiv drift, og derfor svært konkurransedyktige priser!