↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

930 46 691
959 65 083

Besøksadresse

Aurskog Næringspark, Nordveien 225
1930 AURSKOG
  1. Beskrivelse

Norsk Termokontroll AS

Har som målsetting å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i salg av energi besparende tiltak i vårt markedsområde. Selskapets strategi er å levere et total produkt i energi besparende tiltak. Vår konkurransefordel er vår kunnskap i trykk-tetthetstesting, termografering og energirådgivning.
 
Termografering er et svært nyttig hjelpemiddel i kontrollsammenheng og skadeforebyggende arbeid. Norsk TermoKontroll har erfaring og de nødvendige sertifiseringene for å utføre termografi hos deg.
Ethvert objekt har en varmestråling. Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termobilde). Varme felt vil tydelig vise en avvikende farge i forhold til felter med normaltemperatur. I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referanse-punkt med normaltemperatur.
Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden.
Våre Nemko og DNV-sertifiserte termografører foretar en kvalifisert vurdering av eventuelle avvik. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak.

Fagkompetanse innen termografi
Spesielt innen fagområdene elektro- og byggtermografi er det viktig at termograføren har solid faglig bakgrunn. Det er også nødvendig med kurs eller studier innen termografilære og praktisk termografering, for å kunne tolke termogram riktig og utføre en god jobb med analyse av måleresultater.
Utførelse
Som oftest er det ikke termokameraet som avgjør kvaliteten av termografijobben, men personen som titter inn i displayet. Kompetansen må sitte hos den som skal vurdere og tolke det instrumentet viser.
 
Termografi er en naturlig del av internkontrollen
Termografi er et svært nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg og elverk. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Ved å termografere det elektriske anlegget kan man påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle inngrep kan feilene rettes opp, og man har forhindret brann og driftsstans.