↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 85 19 60
926 02 215

Besøksadresse

Bjørkeveien 6
1940 BJØRKELANGEN
  1. Beskrivelse

Naprapat Trond Aasberg

Trond Aasberg er utdannet Naprapat ved Naprapathögskolan i Stockholm. Han startet sin praksis på

Bjørkelangen etter endt utdanning i 2006. De siste fire årene har han hatt lokaler ved Aurskog-

Høland Fysioterapi, hvor det arbeides tverrfaglig mellom de ulike yrkesgruppene. To halve dager i

uken er Trond også å finne på Trento Aurskog.

I tillegg er Trond lokal forhandler av Superfeet innleggssåler. Hensikten til sålene er å hjelpe til å

bedre fotens mekaniske funksjon, rette opp hele skjelettet og fordele trykk. Superfeet sålene vil

støtte og balansere kroppens vekt og derfor fjerne ekstra belastning på fotens muskler og ledd.

 

Hva er en Naprapat?

En Naprapat søker å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle

problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god

kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon.

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Naprapatene er i stor grad engasjert i klinisk

arbeid med direkte pasientbehandling, og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og

forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden.

 

www.naprapat.org

www.superfeet.com

www.anatomix.no