↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

63 88 77 30

Besøksadresse

J E Ekornesvei 16
1900 FETSUND
  1. Beskrivelse

Velkommen til Romerike HMS -Senter!
30 år i år!

Romerike HMS-senter bistår bedrifter med å oppfylle HMS-kravene i lover og forskrifter og setter fokus på arbeidet med å forebygge skader, ulykker og sykefravær i bedriftene. 

Sammen ønsker vi å skape gode arbeidsplasser for alle.

 

Romerike HMS-senter er en non-profitt bedriftshelsetjeneste som ble etablert i 2005. Hovedkontoret ligger på Fetsund med et avdelingskontor på Bjørkelangen. Romerike HMS-senter er et resultat av sammenslåingen av bedriftshelsetjenesten Romerike HMS og Aurskog- Høland bedriftshelsetjeneste. Vi har har bred kompetanse innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet.

 

Romerike HMS-senter har et team bestående av:

Daglig leder og bedriftssykepleier: Marit Sie Skogstad

Spesialist i arbeidsmedisin: Per Rønsen

Bedriftssykepleiere: Barbra Moen Glende, Astri Tengesdal Nordby.

Ergoterapeut: Kari Rønsen

Fysioterapeut: Bent Ulseth 

Yrkeshygieniker: Laila Husby Andresen

 

Romerike HMS-senter gir bedriften bistand i HMS-arbeidet ut fra bedriftens eget behov. Vi setter i fellesskap opp en plan for HMS-arbeidet for inntil 2 år av gangen. Dette gir et  langsiktig perspektiv på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i hver enkelt bedrift. 

Vi hjelper til med å oppfylle HMS-kravene i lover og forskrifter og å forebygge skader, ulykker og sykefravær i bedriftene. I samarbeid med den enkelte bedrift ønsker vi  å skape gode arbeidsplasser for alle.

Nærhet, langsiktighet, fleksibilitet og kompetanse står helt sentralt i vårt arbeid. Dersom man stiller lokaler til disposisjon utfører vi mange av oppgavene på selve arbeidsplassen. Dette resulterer i mindre tidsforbruk og reduserte utgifter for bedriften.