↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

990 99 199

Faks: 63 85 54 66

Besøksadresse

Rådhusveien 4
1940 BJØRKELANGEN
  1. Beskrivelse

Sigma Regnskap AS ble etablert i 1998 og er et autorisert regnskapsførerselskap. Vår autorisasjon og lange erfaring gir våre kunder trygghet for faglig dyktighet i utførelsen av arbeidet. Vi har i dag totalt 11 regnskapsmedarbeidere og autoriserte regnskapsførere. Vi holder til på Bjørkelangen i Aurskog-Høland Kommune.

Vi tilbyr ulike regnskapstjenester og har kunder innen forskjellige bransjer og driftsformer. Bransjene omfatter blant annet håndverksbedrifter, tjenesteytende virksomheter, primærnæring/landbruk, salg og detaljhandel, eiendom, barnehager og stiftelser mm.
Vi er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Regnskap Norge er en bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere og er et samlingspunkt for faglig støtte, kollegialt fellesskap, bransjeutvikling, samt kontakt med og påvirkning ovenfor lovgivende og utøvende myndigheter. Vi er gjennom dette også underlagt kvalitetskontroll. Dette er kontroll av kvaliteten på det arbeidet regnskapsførerselskapet leverer sine kunder, samt interne rutiner og virksomheten forøvrig.

REGNSKAP
Hos oss får du en regnskapstjeneste tilpasset dine behov. Vi tilbyr alt fra tradisjonelle regnskapstjenester til elektroniske løsninger som kan forenkle din hverdag.Vi gir deg verktøyet du trenger for å effektivisere rutiner og spare tid. Med elektronisk regnskap kan du enkelt fakturere, betale leverandører og lese rapporter i Min Side når det passer deg.

FAKTURA
Ønsker du å sette bort faktureringen til en profesjonell samarbeidspartner hjelper vi deg gjerne med det. Vi sørger for fakturering til avtalt tid, utsendelse og oppfølging av utestående fordringer.Uavhengig av om du ønsker å fakturere selv eller sette dette bort til oss, hjelper vi deg med å etablere gode rutiner i faktureringsarbeidet.
Gode rutiner ved fakturering og oppfølging av utestående på kunder er avgjørende for å forhindre og redusere tap. Er det konstatert tap er rutinene frem til tapsføringen viktig for at du i tillegg ikke skal miste rett til å tapsføre med fradrag for MVA og skatt.
Fra tid til annen vil de fleste oppleve at noen kunder ikke betaler til tross for purringer og varsel om inkasso. Vi har avtale med inkassobyrå som våre kunder kan benytte seg av når det er behov for rettslig oppfølging av krav.

LØNN
Riktig lønn til rett tid er en selvfølge. Vi sørger også for innsending av a-melding og beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. I tillegg får du blant annet effektiv utbetaling av lønn og trekk i Min Side og passordbeskyttede lønnsslipper sendt direkte til de ansatte på e-post. Slik slipper du mange av de administrative rutinene som tradisjonelt  må utføres ved lønnsutbetaling.Vi kan i tillegg hjelpe til med blant annet:

-Arbeidskontrakter
-Byggekort/renholdskort
-Administrering av forsikringer
-Inntektsopplysninger ved sykmeldinger
-Oppfølging av sykepengerefusjoner
-Reiseregninger
-Fagsupport på lønnsrelaterte spørsmål

TIME
Timer kan registreres i egen app. Timene godkjennes enkelt i Min Side og kan brukes til fakturering, lønn og generell oppfølging av ansatte.Ved å la ansatte registrere timer selv, vil du kunne spare mye tid på kontorarbeid. Timer legges inn på kundene og kan enkelt overføres til fakturering. Timene kan også attesteres løpende av kundene, slik at grunnlaget er godkjent før fakturering.
Timene legges inn på de ansatte og kan brukes til utbetaling av lønn og oppfølging av ansatte.
Det er ingen dobbeltregistrering og du kan spare mye tid på sortering og klargjøring av grunnlag til fakturering og lønn.

OPPSTARTSHJELP
Har du en god idé du ønsker å få en profesjonell vurdering av eller sitter du med konkrete planer for en bedrift du ønsker å starte?
Vi har god erfaring med oppstartsbedrifter og kan hjelpe deg med alt det praktiske for å komme i gang.  Kun 27%* av nyetablerte foretak er fortsatt aktive etter 5 år. God hjelp i oppstartsfasen kan sørge for at din bedrift er av de som overlever. Å søke profesjonell hjelp tidlig i prosessen kan derfor være en god investering.


Vi bistår gjerne med:

-Valg av selskapsform og struktur
-Vurdere kapitalbehov og finansieringsmuligheter
-Stiftelsespapirer, vedtekter og bekreftelse aksjeinnskudd
-Innsending av samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene
-Forhåndsregistrering og frivillig registrering i MVA-registeret
-Innmelding i MVA-registeret ved passering av omsetningsgrensen.
-Budsjettarbeid

Vi hjelper deg også med å etablere gode rutiner for regnskap, fakturering og lønn.