– Denne utviklingen hadde vi aldri forventet

Av

Stengt svenskegrense førte til at den lokale matbutikken måtte øke antall ansatte. Butikken er likevel forberedt på at situasjonen fort kan endre seg.