Rune Jørgensen fra Fremskrittspartiet slår et slag for å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I en interpellasjon til onsdagens kommunestyremøte i Aurskog-Høland, tar Jørgensen til orde for å innføre langvakter i BPA-ordningen.

– For de som har behov for den type tjenester, er BPA-ordningen en glimrende ordning. Ordningen hadde etter manges mening, både av de som har BPA-assistent og de som jobber som BPA-assistent, blitt enda bedre om det hadde vært en arbeidstidsordning med langvakter, skriver Jørgensen i interpellasjonen.

Han viser videre til at langvakter på 12,5 timer vil gi den som jobber som BPA mer forutsigbarhet og gi en positiv effekt i hverdagen for brukerne av BPA.

– Fordelene for bruker er mer frihet i eget liv, påpeker Jørgensen og viser til muligheten til å reise på lengre turer utenfor kommunen, delta på forskjellige aktiviteter som sportsbegivenheter og konserter.

– Langvakter kan bidra til at bruker slipper å ha vaktskifte for eksempel midt i en fotballkamp. Det er blitt satt mer fokus på diskriminering av handikappede og denne ordningen vil bidra til at brukerne i større grad kan leve som andre funksjonsfriske, understreker Jørgensen.