Denne barnehagen ønsker kommunen å fase ut etter hvert

Kommunen vil spare over en million kroner.