DNA-analyser fra Rovdata viser ifølge Miljødirektoratet at den genetisk viktige ulven skal ha fått minst tre valper. Det skriver avisen Nationen.

– Det er bekreftet DNA fra tre ulike årsvalper. Den genetisk verdifulle hannen er bekreftet å være far til valpene, skriver Direktoratet på Twitter.

De skriver videre at det trolig er snakk om et større kull.

Hannulven ses på som genetisk viktig fordi den kommer fra Russland eller Finland.

Ble flyttet

Klima- og miljødepartementet ga i desember Miljødirektoratet i oppdrag å flytte ulveparet som senere slo seg ned i Aurskog-Høland og fått minst tre valper der.

Ulveparet holdt opprinnelig til i Østerdalen, delvis utenfor ulvesonen. For å unngå at de angrep beitedyr, og fordi det var fare for at ulvene kunne bli skutt under jakta, ble de flyttet og plassert i Trøsken i Østfold. De vandret raskt videre, og etablerte seg i Aurskog-Høland.

– Mer enn nok

Ordfører Gudbrand Kvaal (Sp) i Aurskog-Høland uttalte til Indre i juni at «vi har mer enn nok ulv fra før».

Han sa videre:

– Vi har så mange ulv i vår kommune, at nesten hele den nasjonale forpliktelsen til ulvebestanden ligger i vår kommune. Det viser manglende forståelse for de problemer en stor ulvebestand medfører, når statsråd Rotevatn uttrykker begeistring for at enda et ulvepar har tilhold i vår kommune og vi får økt press. Her har de brukt mange hundretusen kroner på å flytte ulv til et sted hvor det er mye ulv fra før og så mener de at det er vellykket. Dette vitner om dårlig forvaltning og politisk styring.