I går skrev Indre om sjåføren som reagerte på å ha møtt brøytebilen på høyre side av veien.

Indre Akershus Blad har vært i kontakt med arbeidsgiveren til brøytebilsjåføren.

– Vi rydder krysset for snø. Dette er eneste måten å gjøre det på. Alternativt måtte vi ha rygget på tvers av Kompveien, for så å skyve snøen i retning Aursmoen. Det er ikke et godt alternativ, fastslår brøytelederen.

På Facebook ble det raskt et tresifret antall kommentarer på Indres sider. Meningene om brøytebilens valg var mange, men de fleste så ut til å være enige om at dette ble løst på en forsvarlig måte av brøytesjåføren.