Vesten har blitt angrepet i en skala vi ikke har sett siden begynnelsen av andre verdenskrig. Vestlige idealer og demokratiske verdier er igjen under angrep fra en av verdens stormakter. Ukraina er riktignok ikke en NATO-stat, men allikevel er det viktig å huske på at Ukraina er et demokratisk land som burde forsvares. Antall demokratier har sunket i hopetall de siste 20 årene, la ikke verden miste et til.

La oss gå 90 år tilbake i tid. Tyskland ruller over Øst-Europa med stridsvogner og infanteri verden aldri har sett maken til. Og mens alt dette skjer står vesten og ser på. Vi vet hva som skjer om vesten er passive, om alt vi er villige til å gi er tomme ord og løfter. Vi må vise Putin at demokratiet står sterkt i NATO, og at demokratiet alltid er det som vil seire. Sammenlikner vi dagens situasjon med slik det var før og under andre verdenskrig, vil vi se at situasjonen er skremmende lik og at vi derfor kan spare utallige liv, om vi ikke håndterer situasjonen slik vi gjorde det da. Vesten må stå sterkt sammen, og sammen med Ukraina. Bare på den måten kan vi stoppe Putin.

Når en diktator i verdens største land angriper et demokratisk land og dreper tusenvis av uskyldige er det vår oppgave å stå opp mot urett. Det er vår plikt å kjempe imot urett som rammer resten av verden. Vi må fortsette å sende økonomisk støtte til Ukraina, vi må fortsette å sende ressurser til Ukraina og vi må fortsette å ta imot ukrainske flyktninger når det trengs.

Det er mye som står på spill i denne konflikten. Man er nødt til å se på det med et kritisk, men samtidig realistisk øye. Vår generasjons fremtid og generasjonene etter oss sin fremtid står på spill. Ikke siden den kalde krigen har to stormakter med atomvåpen stått så skarpt mot hverandre. Vi ser igjen at atomvåpnene er rettet mot hverandre og faren for massedestruksjon er igjen reell. Vår fremste oppgave må alltid være å sikre freden og å redde menneskeliv. Derfor er denne konflikten et vendepunkt i verdenshistorien. Det som skjer fra nå av kan påvirke fremtiden vår på måter vi aldri kunne sett for oss. Derfor må vår solidaritet aldri kjenne landegrenser og derfor må vi stå sterkt sammen med Ukraina i deres og vår kamp for demokrati, frihet og likhet.