Eventyr og frykthistorier blir ikke sanne bare fordi de blir gjentatt flere ganger

Av

Føleri-dikt og følera-frykt