Selv om vi liker eller misliker at vi har bestander av ulv i vår utmark så må vi forholde oss til de offentlige vedtak som ligger på bordet angående forvaltning. Samtidig må vi jobbe aktivt med å påvirke til en minst mulig populasjon av «berikelsen»!

En gang i framtiden vil det trolig kunne bli aktuelt med jakt på ulv også i vårt distrikt,

Da må vi være forberedt og godt organisert.

 

1) Lisensjakt

Nylig overvar jeg et møte om dette tema i Folkets hus på Strømmen, arrangert av Akershus JFF. Presentasjonene finner du på Akershus JFF hjemmeside, jeg anbefaler sterkt å lese dem.

Jeg fikk vel noen nyttige a-ha-opplevelser som jeg vil dele. Det er etter mitt syn av største viktighet at jakta blir planlagt nøye på forhånd!

Det er ikke slik lenger at vi bare kan hekte ned langkrager’n fra veggen og gå ut på ulvejakt. Det er heller ikke bare å sende en søknad om lisensjakt uten på forhånd å ha en velsmurt organisasjon som kan jakte.

Alle detaljer for jakta må være snakket om og organisert, og ansvar for gjennomføring klart plassert. Gyldige avtaler må foreligge.

Alt fra den enkelte jegers dokumenter og forståelse av jakta, inklusiv lover, forskrifter og rapportering. Dokumenterte rettigheter fra grunneiere må foreligge. Tillatelse til bruk av skogsveier – nøkler til bommer. Brøyting av skogsveier. Avtale om samband og evt. peilekanaler – utveksle nødvendige telefonnummer. Håndtering av media – kun én talsmann for jaktlaget. Håndtering av demonstranter som vil dukke opp – ingen konfrontasjon med enkelt jeger/ demonstranter – henvises til jaktleder eller media talsmann.

 

Jeg tror:

  • At det uten opphold nå må startes et strukturert arbeid med å organisere/ forberede jakt på ulv.
  • At det trengs et utvidet samarbeide over store områder (grunneierforeninger/ elgvaldet?) for å lykkes i jakt på ulv.
  • Ettersom vi har et velfungerende elgforvaltningsråd så tror jeg at det ville være absolutt tjenlig å benytte den samme organisering/ struktur for jakt på ulv.
  • I Hedmark har man vist oss en meget effektiv lisensjakt nå på nyåret, jeg ville invitere jaktleder(e) derfra til rådgivende møte/ informasjon.

2) Observasjoner – rapportering

Tildeling av kvote for jakt på ulv vil alltid gå ut fra de offentlige bestandstall.

Vi bør alle være opptatt av at bestandstallene inneholde maksimalt av bestanden i terrengene. Det skjer bare ved at både jegere og allmenheten er bevisste på å rapportere observasjoner, samle inn og levere møkk-, urin- og hårprøver i de rette kanaler. Om dette trengs det informasjon/ opplæring.

 

Jeg tror:

NJFF burde ha det rette apparatet ut gjennom sin organisasjon fra fylkeslag/ lokallag til å invitere allmenheten til lokale informasjonsmøter med undervisning i hvordan observere/ rapportere. Gjerne sammen med lokal representant fra SNO og/ eller fra Rovdata, (jeg har hatt dialog med Austmo i SNO og Kindberg i Rovdata som begge er positive).

3) Jegeromdømme

I siste utgave av «Natur- og miljøbarometeret 2017» kan vi lese følgende;

«Når det gjelder holdninger til jakt generelt, har andelen som er svært positive eller positive økt noe fra 2014. Menn er fortsatt mer positive enn kvinner, men kvinner er i økende grad mer positive til jakt.

Tiltroen til at jakt utøves på en human og forsvarlig måte i Norge har økt siden 2014, med tilsvarende lik økning blant kvinner og menn, og i større grad eldre enn yngre.

Det er først og fremst ulvejakt man har mindre tiltro til. Tiltroen til human elgjakt er uendret, mens øvrige jaktformer har økt tiltro.»

Husk at jegerkorpset er et redskap som er den utøvende forvalter av viltet, og må følge strenge lover og forskrifter fra det offentlige.

La oss bidra til at vårt omdømme som jegere fortsatt bevares på et høyt nivå også når ulvejakt måtte bli en realitet!

Skitt jakt!