Valget den 11. september nærmer seg og da skal det avgjøres hvem som skal styre landet vårt de neste 4 åra. Det kan for mange være vanskelig å bestemme seg for hvilket parti man skal stemme på.

Personlig er jeg opptatt av at det i Norge skal det være like muligheter for alle! Utviklingen vi ser i landet vårt hvor det blir større forskjeller blant folk og flere som står uten arbeid – gjør mitt valg av parti enkelt. Arbeiderpartiets fokus på arbeid til alle, like muligheter til en god skole og en god helse må til om vi skal greie å snu den negative utviklingen.

 

Arbeid til alle er da også Arbeiderpartiets jobb nr. 1! Det skal jobbes for å skape flere trygge arbeidsplasser i både by og land, og en heltidskultur ved å bekjempe ufrivillig deltid. En kompetansereform som skal gi økt konkurransekraft for bedrifter og økt mestring og muligheter for den enkelte arbeidstaker er et annet av Arbeiderpartiets viktige satsingsområder. Arbeiderpartiet vil ha en styrket, framtidsrettet fellesskole hvor alle barn kan lykkes. Felles læringsarenaer vil bidra til at vi kan lykkes med likestilling, integrering og sosial utjevning.

Dette betyr blant annet at det vil jobbes mot økt privatisering. Arbeiderpartiets viktigste satsingsområder innen skole er blant annet tidlig innsats rundt de yngste, at skolefritidsordningen skal bli en aktivitetsskole og at yrkesfagene skal få en større og viktigere rolle. Arbeiderpartiet er opptatt av en sterk offentlig helsetjeneste i hele landet! Det skal ikke være størrelsen på lommeboka som bestemmer hva slags muligheter vi har til å få hjelp!

Gode vaner formes tidlig – derfor ønsker Arbeiderpartiet å forebygge dårlig helse hos barn og unge. Det betyr blant annet å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom opp til 18 år og sørge for et tettere samarbeid mellom skole og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Bildeserie

Små og store tok turen til Kørrefestivalen

 

God alderdom har også et stort fokus i Arbeiderpartiets program. Gjennom gode hjemmebaserte tjenester skal hjemmesituasjonen være trygg, og gjøre det mulig for eldre som ønsker det å bo hjemme så lenge som mulig. Arbeiderpartiet vil ellers legge til rette for både tilstrekkelig med sykehjemsplasser av høy kvalitet og nye boformer med fleksible løsninger.

Når du går til valgurnene den 11. september – så tenk deg godt om. Årets valg er et veivalg – et verdivalg. Hva slags Norge ønsker du?

Er du enig i at Norge skal være et land med små forskjeller hvor alle skal ha like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle – Da skal du stemme Arbeiderpartiet! Godt valg!