Vi ser og hører våre lokale partihelter som har en ordfører i magen, til nesten det kjedsommelige, legge ut om hva deres parti vil gjøre om de kommer til makta. Det dreier seg alt vesentlig om barn unge og skole, eldreomsorg, eiendomsskatt, svømmehall og kommune sammenslåing. Alt sammen er meget viktige detaljer i styringen av en kommune.I vår kommune har det heldigvis ikke vært mer enn to tragiske episoder i løpet av ett år hvor husdyr har blitt drept av rovdyr. Men selv dette er to for mye. Det er to jakthunder hvor ulv har frarøvet dem livet, og to familier med sine venner som lider under tapet av et familiemedlem. Slike drap skjer altså med våre sentrale politikeres velsignelse i og med at det ikke ser ut for å bli iverksatt nyttige mottiltak. Det er nå 35 ordførere i landet som har reist krav om endret rovdyrforvaltning, og flere ventes å slutte seg til. I en ny spørreundersøkelse i vår kommune viser det seg at 57,7 % av de spurte svarer negativt på spørsmålet ”Er ulv på Romerike en berikelse”. Det er betimelig nå foran valget å spørre ordførerkandidatene fra alle partier hva deres standpunkt er til rovdyr, spesielt ulv. Spørsmålene som bør vurderes og besvares ærlig med egen oppfatning, uten å være ”politisk korrekt” er følgende;

1) tror du at rovdyr og beitedyr kan gå sammen på innmark/ utmark

2) tror du at rovdyr gagner det biologiske mangfold

3) tror du at rovdyr redder utmarka fra gjengroing

4) tror du at rovdyr gagner bestanden av høstbart vilt

5) tror du at rovdyr ivaretar den urgamle norske jaktkulturen

6) tror du at landet er tjent med å bruke mange hundre millioner årlig på rovdyrpolitikk

7) tror du at disse millionene med fordel kunne vært brukt mer nyttig.

Dette dreier seg om miljømessige hensyn. Etter hva vi kan finne er det kun Sp og H som sier noe om partiets standpunk til rovdyr i sitt program.