Er de brede organisasjonenes tid forbi?

Slik spør forsker ved NINA, Ketil Skogen, i «Månedens kommentar» i Jakt & Fiske 9-15.

Han fortsetter; «Å ha én stor organisasjon for jegere og fiskere, baserer seg på ideen om en slags felles «veidekultur». En slik felles kultur finnes ikke».

Denne tankegangen har tydeligvis ikke smittet over på NJFF styre. Igjen foreslår forbundet for landsmøtet å opprettholde lojaliteten til regjering/ storting ved å si ja til inntil tre familiegrupper av ulv.

Det gode med forbundets saksfremlegg er at de vil oppheve ulvesonen, d.v.s. spre disse familiegruppene ut over landet.

Da får jo flere jegere/ hundeeiere erfare hvordan denne «berikelsen» føles i virkelighet.

Med dette, og det klare faktum at det hele tide kommer sigende inn ulv fra Sverige er man sikret konflikt i økende omfang for jakthund-medlemmene.

Det nevnes av forskere at ca. 70 – 100 individer forventes å komme over grensen i år.

Samtidig sier man til landsmøtet; «Forbundsstyret legger vekt på at hensynet til våre jakthunder og mulighetene både for trening og jakt med løshund må vektlegges i den fremtidige ulveforvaltningen».

Forstå det den som kan!

Den videre effekt av NJFF rovdyrpolitikk er jo en reduksjon av jaktbart vilt, særlig elg som utgjør den største kapitalen.

Dette berører både grunneiere og jegere som må redusere uttaket drastisk.

Vi kan jo håpe at delegatene til kommende NJFF landsmøte forstår å ta vare på den urgamle norske jaktkulturen og sier nei til ynglende ulv.

Uten dette er jeg redd for at NJFF beveger seg i retning av en ytterligere splitting i sin medlemsmasse.

http://www.njff.no/nyheter/Sider/NJFFs-landsm%C3%B8te-2015-Ulvedebatt.aspx