Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) setter i vedlagte artikkel søkelyset på de senest offentlige publiserte tragedier med ulveangrep på jakthund i vårt distrikt, og det er bra. Det skulle for resten bare mangle om ikke vår medlemsorganisasjon tilkjennegir at man er opptatt av den store utfordring det er for jakthundeiere med ulv i jaktterrengene, og videre arbeider aktivt for en avvikling av den utfordring som dett er. I samme tidsperiode har vi i Akershus hatt to episoder til med ulv/ hund hvor eierne vegrer seg for offentlig omtale. En Beagle som slet seg under en bærtur ble drept av ulv i Aurskog. En hundeier som var ute på tur med to hunder i Høland ble forfulgt av ulv som angrep den ene hunden, heldigvis gikk det bra med hunden. Men episoden viser en sterkt skremmende utvikling.

http://www.njff.no/nyheter/Sider/Ulveangrep-i-Akershus-og-Østfold.aspx