Gå til sidens hovedinnhold

Hvem sprer frykt for ulven?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 2. mai har Indre et oppslag over to sider der vi kan lese at «Rovdyra i skogen er ikke farlige». Foranledningen var et besøk i Barnehagegården på Øvre Killingmo av naturveileder Bjørn Stavdal fra Besøkssenteret for rovdyr på Flå. Han lærte barna at rovdyra i skogen ikke er farlige i det hele tatt, det farligste rovdyret er oss mennesker, kunne veilederen fortelle! Rovviltsenteret på Flå skal blant annet «formidle politisk nøytral, faktabasert kunnskap» ifølge faktaruten til innslaget.

Senteret driftes med midler fra Miljødirektoratet, og har etter min mening som eneste formål å få aksept for ulv i Norge ved å drive ren agitasjon, løsrevet fra fakta! Noe annet ville ikke blitt akseptert fra Direktoratet!

Naturveilederen følger opp med et lengre innlegg i Indre den 22. mai med overskrift «Ulvefrykt og rasjonalisme». Innholdet ligger på linje med det den kjente faktabaserte debattanten Geir Aasen fører fram på avissidene.

Geir Aasen koketterer hele tiden med sin faktabaserte debattform, også i sitt tilsvar til meg for en tid tilbake. Jeg sendte Aasen en rapport fra NINA, nr. 722, «Frykten for ulven tverrfaglig utredning». Rapporten er delt i to deler: Delprosjekt 1: En sammenfatning av ulvens angrep på mennesker, og Delprosjekt 2: Hva påvirker folks frykt for ulv? Hovedredaktører for rapporten er John Linnell og Tore Bjercke. Det er ikke uten grunn at jeg fremhever navnet John Linnell, men det kommer senere.

Delrapport 1 er på 73 sider og tar for seg alle angrep av ulv på mennesker som er rapportert og dokumentert fram til dato for rapporten, mao. til 2002, fra samtlige landområder i verden hvor det er ulv. Det er innsamlet bidrag fra 18 forskere som alle har arbeidet med ulveproblematikk og der ingen kan beskyldes for å være ulvemotstander.

De eneste jeg savner på listen er noen navn fra USA og Canada. I rapporten kan man blant annet lese om at i 1996 ble 329 mennesker bitt av en rabiesbefengt ulv i Iran, i India ble det i perioden 1950–2000 angrepet 311 mennesker og drept 273. Det er bemerkelsesverdig at Aasen ikke tar for seg av disse faktaene, men tvert imot tar han selvfølgelig for seg av utsagnene i Delrapport 2.

Delrapport 2 er en teoretisering av typen: Hva er frykt? Årsaker og påvirkningsfaktorer, evolusjonsteoretiske perspektiver, atferdsgenetikk, aktuelle forhold som kan tenke seg å påvirke folks frykt for ulv, avmakt, kontroll og opplevd rettferdighet – med andre ord- dette er bare teoretiseringer som overhodet ikke er faktabasert, bare synsing av fire forskere på NINA som leverer det de får betalt for å levere – positive opplevelser av ulv. Det Aasen har sagt er «at ulveforvaltningen som følges i Norge i dag gjør at sjansen for ulveangrep på mennesker i Norge på det nåværende tidspunkt er så lite som ikke-eksisterende», Videre «Rapporten hjelper blant annet med å underbygge min ytring om at frykten for ulv er overdrevet». Videre «basert på selektiv kunnskap om og holdninger til ulven, skapes en demonisering av ulven som fører til frykten».

Videre «For å motvirke denne kulturen av frykt bør oppmerksomheten rettes mot dem som påvirker kulturen-her er det ikke tvil om at det henvises til våre lokale, fremtredende personer som Toverud, Kåre Holmen og andre som har sterke meninger mot ulven og som ikke er redde for å vise det».

Nå må jeg minne Aasen om at NINA-rapporten ble gitt ut i januar 2002. Jeg var på den tiden nokså alene om å gå mot ulvehysteriet, og føler meg ikke spesielt smigret over at Aasen tror forfatterne har hatt meg i tankene. For ytterligere å sitere Aasen: «Rapporten er med på å underbygge at frykten er betydelig overdrevet, og at aktører som Toverud og Kåre Holmen er katalysatorer som bidrar til at frykten opprettholdes og forsterkes. De er da selv en del av problemet med at det er steile fronter i saken».

Bare slik at det er tindrende klart: Innføring av ulv i Norge er den største miljøforbrytelsen som har funnet sted i Norge, det har jeg hevdet siden i 1996 og ingen ting av det som har skjedd fram til nå, vil få meg til å endre det standpunktet. Jeg står derfor gjerne som eksponent for en steil front.

Naturveileder Stavdal Johansen bedriver en virksomhet som etter min mening er helt uforsvarlig. John Linnell som er høyt skattet av blant andre Aasen og sikkert Stavdal Johansen, og er som nevnt hovedforfatter for blant annet denne NINA-rapporten.

Linnell er en meget aktiv herremann og etter mitt ringe syn en hovedaktør når det gjelder tilbakeføring av ulv til Norge. Ikke bare ulv, men også andre rovdyr. Hva har Linnell nå gjort som har fått hans navn til å gløde på sosiale medier? Har Aasen og Stavdal Johansen fått med seg dette: Linnell har sagt noe så klokt som at «Vi må slutte å si at ulv ikke kan være farlig for mennesker. Det er viktig at folk får en mer balansert informasjon. Ulv kan drepe mennesker». Dette følges opp av Linnell i Aftenposten 16. mai: Skrem vekk nærgående ulv!

Dette gjelder ulven i Enebakk som nå ligger rolig på bakken og ser på folk. Ifølge Linnell er den nå langt inne i gul sone. Tispa er sannsynligvis i hiet med valpene. Når hun kommer ut og de sammen skal lære valpene å jakte, skal det bli meget interessant å følge utviklingen med en læremester som har mistet frykten for mennesker!

10.000 kroners-spørsmålet gjenstår: En enkelt ulv i Enebakk får landsdekkende mediedekning–en ulveflokk på 11–12 dyr i Slettås som i løpet av de siste årene har mistet all skyhet for mennesker, og dermed også er i gul sone, får ingen oppmerksomhet! Er ikke et menneskeliv like mye verdt i Slettås som i Enebakk? Media-nærhet er løsningsordet, og det var grunnen til at det i sin tid ble satt ut ulv i Østfold.

Naturveilederen skal få med seg en liste over kjøreregler som nasjonalparkene i Britisk Columbia har utarbeidet, og som etter mitt syn også burde følges i blant annet barnehager med uteplasser og lignende:

Hvis en ulv dukker opp og viser seg fryktløs eller aggressiv atferd, gjør følgende så snart du observerer dyret: 1. Ikke la ulven komme nærmere enn 100 meter. 2. Løft hendene i været og veiv med dem for å få deg til å virke større enn du er. 3. Når du er en del av en gruppe, reager unisont og gi klart uttrykk for at ulven ikke er velkommen. 4. Trekk deg langsomt tilbake, ikke snu ryggen til ulven. 5. Lag lyder, kast steiner og sand på ulven. 6. Ikke tillat barn å leke utenfor leirstedet. Hold dem nærme voksne til enhver tid. 7. Hold en ren og ryddig leirplass, fjern avfall, og legg aldri igjen mat eller mate ville dyr. Noe å tenke på for rovdyrsenteret på Flå?

Jeg kan nå avslutte med det samme som Aasen, takke for at han så tydelig har fått fram sine egne poenger, og at han nå med det siste utspillet fra John Linnell trår i vann til halsen! Det er vel John Linnell nå som har størst frykt for ulv og som fremmer dette synet, og ikke meg? Alt som Aasen har sitert fra rapporten, blir nå grundig revidert av John Linnell – og han er jo favoritten til Aasen, eller var?

Kommentarer til denne saken