Gir ikke opp kampen om lensmannskontorene

Kjemper videre: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fra Sørumsand mener det er dramatisk hvis Sørum lensmannskontor legges ned. Her sammen med partikollega Jane Bråthen.Foto: Anita Jacobsen

Kjemper videre: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fra Sørumsand mener det er dramatisk hvis Sørum lensmannskontor legges ned. Her sammen med partikollega Jane Bråthen.Foto: Anita Jacobsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerI likhet med mange andre har jeg uttrykt glede over at politimester Jon Steven Hasseldals endelige forslag ikke er like ille som utgangspunktet var, at man beholder egne lensmannsdistrikter i Eidsvoll og Aurskog-Høland og at Nes, Nittedal og Lørenskog ikke forsvinner fullstendig fra kartet.

Men hele reformen er til å grine av. Senterpartiet fortsetter kampen for lensmannskontorene og for å styrke det lokale politiet.

Politimesterens endelige forslag innebærer at lensmannskontorene for Nannestad og Gjerdrum, Fet og Rælingen, samt Sørum legges ned. Nes, Nittedal og Lørenskog forsvinner som egne enheter og degraderes til tjenestesteder uten budsjettansvar og måltall. Vakt og beredskap og deler av etterforskningen sentraliseres, alle sivilt ansatte forsvinner og åpningstiden kan reduseres til tre dager i uka. Dette fremstår som en ren skinnmanøver for å forsøke å gi inntrykk av at man har lyttet til det folkelige engasjementet. Med denne reformen undergraves tryggheten i lokalsamfunnene, så også tilliten til politiet. For hvem skal man ringe til når lensmannskontorene blir robbet for innhold av sine egne?

Hele ideen med politireformen er grunnleggende feil. Det lokale politiarbeidet må ikke svekkes – det må styrkes! Vi har ikke for mange politifolk i lokalsamfunnene på Romerike, vi trenger flere for å drive aktivt forebyggende arbeid og for å ta tak i store og små kriminelle handlinger i hverdagen. Derfor foreslo også Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett 30 nye politistillinger til lensmannskontorene på Romerike.

Selv om mye av skytset de siste ukene har vært rettet mot politimesteren, så er det viktig å huske hvem som bærer ansvaret for reformen. Det er stortingsflertallet, bestående av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, som stemte for en politireform der antallet politistasjoner og lensmannskontorer skulle reduseres kraftig. Det er også disse partiene som bør utfordres når vi nå ser at reformen bærer helt galt av sted, og også går lengre i rasering av lokale kontorer enn det stortingsflertallet har lagt til grunn.

Stortinget skulle aldri stemt for denne sentraliseringsreformen. Stortinget skulle heller aldri latt Politidirektoratet stå for både gjennomføring og resultat, og på den måten unngå at de vanskelige avgjørelsene fattes politisk. Men alle politiske avgjørelser kan gjøres om.

Derfor jobber Senterpartiet for å få saken opp igjen i Stortinget. Da blir stortingsrepresentantene fra Romerike nødt til å svare for om de støtter de massive sentraliseringen som ligger i politimesterens forslag, eller om de vil støtte Senterpartiet i å styrke det lokale politiet.

Kampen fortsetter!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags