– Det hogges betydelig mindre enn årlig tilvekst

Morten Vollset, fylkesleder Akershus Sp

Morten Vollset, fylkesleder Akershus Sp Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sammen med vannkraft, sol og vind er skogen en viktig del av «det grønne skiftet».

DEL

LeserbrevBalansert skogbruk er gjenbruk av CO2 – det er sirkulasjonsøkonomi! Når en i et område (for eksempel i Norge) over tid hogger en tømmermengde som ikke er større enn tilveksten, minker ikke mengden trevirke. Med dette forbeholdet betyr det at mengden bundet CO2 er tilnærmet stabil. I Norge hogges det for tida betydelig mindre enn den årlige tilveksten, og mengden bundet CO2 i skogen øker. Her ligger det en reserve som kan benyttes til å produsere mer fornybart drivstoff uten at utslippet av CO2 til atmosfæren øker.

Økt bruk av trematerialer i bygningsindustrien er et viktig klimatiltak. Tre i bygninger og andre konstruksjoner forlenger lagringen av CO2, ofte like lenge som treets levetid. Og når huset rives, kan materialene brukes til oppvarming, for eksempel i fjernvarmeanlegg. Så si alt som kan lages av olje, kan også lages av trevirke. For det grønne skiftet vil drivstoff være det produktet som betyr mest. Foreløpig lages fornybart drivstoff for en stor del av palmeolje, mais og sukkerrør. Det er ikke bærekraftig, skog er løsningen. Bare deler av de fineste buskene kan brukes til bygningsmaterialer. Massevirke (ukurante dimensjoner) og skogsavfall (blant annet topper og kvist) utgjør over halvparten av råstoffet fra skogen – det kan bli råstoff til fornybart drivstoff og varmeproduksjon. De kjente metodene for å lage drivstoff av trevirke kan foreløpig ikke konkurrere med olje på pris. Flere bedrifter i Norge arbeider med å finne kostnadseffektive måter til slik produksjon. Men skal en få resultater av dette arbeidet og få introdusert slikt drivstoff på markedet innen rimelig tid, må staten støtte begge deler. Det har staten gjort når det gjelder å introdusere elbilene i trafikken – det er en suksess!

Mange som deltar i debatten, blanet annet MDG har for ensidig fokus på vern og legger liten vekt på å finne gjennomførbare løsninger for produksjon av fornybar energi. For å nå målene må staten samarbeide med industri og forskning om innovasjon og kompetanseutvikling. I sine alternative budsjettforslag har Senterpartiet foreslått å opprette et grønt investeringsselskap som kan investere i selskaper som arbeider for og/eller er på vei til å finne bedre metoder for produksjon av drivstoff basert på grønt karbon. Produksjon av fornybar energi vil skape nye arbeidsplasser over hele landet.

Klimaforandringene er farlige, det får vi stadig påminning om. Skal vi klare å nå 2-gradersmålet, er det nødvendig å ta i bruk både sol, vind og skog så raskt som mulig. Vi har mye vannkraft i Norge og mange av anleggene kan gi større effekt, og med skånsom utbygging er det også plass for ny produksjon. Vi ser jo at også overgangen til fornybar energi kan skape problemer. Men ulempene må veies mot en truende klimakrise.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags