Indre roter med fakta!

Kritiserer lokalavisa: Sigmund Valberg.

Kritiserer lokalavisa: Sigmund Valberg.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Svarer Indres redaktør.

DEL

MeningerLederartikkelen i Indre Akershus Blad onsdag 13. mars etterlater et inntrykk av at ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland har brukt sin dobbeltstemme til å øke sin egen godtgjørelse. Dette er selvsagt helt feil. Redaktøren skriver at «når ordførerens godtgjørelse er tema skal ordføreren sitte på gangen. Det går vel ikke an å mene noe annet om det». Her har ikke Indre Akershus Blad sjekket fakta særlig grundig før de insinuerer at Evjen er inhabil i behandlingen i fellesnemnden.

For det første er det helt normal prosedyre som er fulgt i saken. Det er det sittende kommunestyret, i kommuner som slår seg sammen – fellesnemden, som fastsetter godtgjøring for det kommende kommunestyret, herunder ordførers godtgjøring. Dette skjer i alle landets kommuner i disse dager. Over alt deltar de sittende ordførerne i behandlingen av slike saker.

For det andre så er habilitetsreglene beskrevet i kommuneloven § 40 – 3.a. Her står det:

«Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv.» Roger Evjen er altså IKKE inhabil. § 40 – 2 i kommuneloven slår fast at medlemmer i folkevalgte organer har PLIKT til å avgi stemme når saker tas opp til votering.

Ordfører Roger Evjen er altså IKKE inhabil og har PLIKT til å avgi stemme. Altså stikk motsatt av hva redaktøren i Indre Akershus Blad synes å mene. Dette bør avisen gjøre leserne oppmerksom på.

For det tredje ble Roger Evjen valgt som ordfører i 2015 for en periode på fire år. Denne perioden avsluttes 31.12 i år, altså fire måneder før den nevnte endringen trer i kraft 1.5.2020. 9. september er det som kjent kommunevalg. Det kommende kommunestyret skal velge ordfører i den nye kommunen. Hvem dette blir er selvsagt ikke avklart før etter valget.

At Indre Akershus Blad mener det skal gjelde en særregel for Roger Evjen, som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat er vanskelig å forstå. Høyres ordførerkandidat, Simen Solbakken, som Høyre formodentlig mener har en sjanse til å bli ordfører i nye Aurskog-Høland kommune, deltok også i behandlingen av saken om ordførers godtgjøring. Hvorfor mener redaktøren at det bare er Evjen som er inhabil og ikke Solbakken?

Det er forskjell på juss og politikk. Jussen tar for seg hvordan loven er, mens politikken ta for seg hvordan loven eventuelt burde være. Indre Akershus Blad står selvsagt fritt til å mene at loven burde være annerledes, og argumentere for det, hvis dere finner det formålstjenlig.

Det er selvsagt også helt legitimt å mene at Evjen og de fire andre som stemte for rådmannens innstilling burde stemt annerledes. Men det er langt derfra til å insinuere at ordføreren i Aurskog-Høland har gjort noe kritikkverdig når han faktisk bare har gjort det han er satt til å gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags