De fleste har vel fått med seg at regjeringa har åpnet for lisensfelling av noe som de kaller én ulveflokk, nemlig i Slettåsreviret. Samtidig er rovviltnemndenes vedtak om å ta ut to andre flokker, nemlig i Mangenreviret og Hobølreviret overprøvd og underkjent.

Og dette forkynte regjeringen i en patetisk pressekonferanse med Energi- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Helseminister Bent Høye (H) og Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) nylig. Legg merke til at det var en minister for hvert av dagens regjeringspartier i panelet. Ser vi på skrivet fra KLD tilbake til klagerne i forhold til rovviltnemndenes vedtak så er det den kjente byråkraten Torbjørn Lange som har parafert.

Det var sikkert lett for regjeringa og opprettholde tillatelse om felling av den s.k. Slettåsflokken. Ser vi på siste bestandstall fra Rovdata så sier disse 2? dyr, altså ingen flokk. Hvorvidt det er flere dyr inne vet ingen i øyeblikket. Og skal vi tro tidligere observasjoner så er disse dyra gamle og på vei ut. Dersom de da tas ut i lisensjakt så gjør dette minimal skade, i stedet danner det grunnlag for ny etablering av yngre friskere ulver og vi er et skritt tilbake i bestandsforvaltningen. Mangen og Hobøl derimot bestå av etablerte flokker på flere dyr i hver flokk.

Og så var det dette med det juridiske grunnlaget for å tillate lisensjakt da. Her proklamerte de «tre musketeere» at nå hadde ulvene i Slettås over tid skapt så mye frykt og elende at nå kunne man tillate seg å legge Naturmangfoldloven $18c til grunn for lisensjakt. Implisitt så betyr vel dett da at det av Mangen og Hobøl flokkene må skapes mer frykt, uro og skader fremover i tid før en lisensfelling skal kunne gis?

Med disse nye krumspringene fra regjeringa kan man vel tillate seg å spørre; hvem er det egentlig som styrer, og hvilke krefter påvirker, landets rovdyrpolitikk?