Hjemløse katter: Vi har hittil i år hatt noen stygge tilfeller

Av

Vi synes det absolutt har vært en nedgang i antall hjemløse katter.