Statsråd Dale løper fra ansvaret for Glommakryssing

Av