«Aurskog-Høland Høyre har ingenting imot momoinger eller folk fra andre lokalsamfunn i kommunen vår»

Redegjør: Simen Solbakken og resten av Aurskog-Høland Høyre.

Redegjør: Simen Solbakken og resten av Aurskog-Høland Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Aurskog-Høland Høyre redegjør for sin politikk rundt gang- og sykkelveier i kommunen.

DEL

MeningerAurskog-Høland Høyre har tatt et standpunkt når det gjelder prioritering av gang- og sykkelveier. At det ville skape reaksjoner på Momoen har vi full forståelse for, noe annet ville vært merkelig.

Politikk er å prioritere knappe ressurser, og da kan ikke alle bli fornøyd hele tiden. Men vi vil allikevel forsøke å oppklare noen misforståelser og redegjøre for hvorfor vi mener det vi gjør:

1. Vi nedprioriterte ikke Elverhøy-Vestrengåsen til fordel for Lierfoss-Haneborg. Vi påpekte og fikk rettet opp en administrativ misforståelse om at Haneborg skole skulle legges ned. Når det ble oppklart fikk Lierfoss-Haneborg tilbake plassen øverst på prioriteringslista, i tråd med gjeldende plan. Lierfoss-Haneborg ble prioritert høyt i 2001, og det er fattet samme politiske vedtak hvert fjerde år siden den gang.

2. For et par år siden fikk vi omsider vite at Statens Vegvesen og fylket hadde definert en «prosjektpakke» bestående av fire prosjekter: Lierfoss-Haneborg, Elverhøy-Vestrengåsen, Momoen sentrum og Hemnes-Furulund. Disse prosjektene skulle man jobbe med parallelt. Rekkefølgen på bygging var uklar, fordi prosjektene blant annet hadde ulik reguleringsstatus. Reguleringsarbeidet er i gang med tre av disse prosjektene. For Hemnes-Furulund var kommunens reguleringsplan for dårlig, og det ble rykk tilbake til start. Når vi nå løfter Hemnes-Furulund er det fordi vi vil ha det prosjektet tilbake i «prosjektpakka».

3. Gang- og sykkelveien mellom Elverhøy og Vestrengåsen skal og vil bli bygd etter samme standard som Løken-Hjellebøl, blant annet fordi den blir en sentral del av et gang- og sykkelveinett i kommunen. Men for å få knappe ressurser til å strekke til må vi se på enklere løsninger andre steder. Det er forståelig nok lite sykling mellom Momoen og Løken fordi veien er farlig. Av den grunn får en del barn skoleskyss, selv om de på grunnlag av avstanden til skolen ikke ville hatt krav på det. Men vi har flere andre steder hvor barn, unge og voksne ferdes i veibanen fordi de ikke har noe valg. Det er på disse punktene Høyre vil ha enklere, men allikevel sikre løsninger. Hemnes-Furulund er muligens et slikt prosjekt.

4. Kommunens trafikksikkerhetsplan, og Statens Vegvesen sitt grunnlag for prioriteringer som den bygger har en del feil. Blant annet er årsdøgtrafikken (ÅDT) for Lierfoss-Haneborg oppgitt til 300. Det er et misvisende tall, den målingen er foretatt på Nordre Mangen vei etter skolen og måler dermed kun trafikken innover mot Vikodden. Trafikken der gang- og sykkelveien skal gå er langt høyere, når man tar med trafikken til boligene, Spillhaug, Telemark Kildevann, osv.

5. I de samme planene blir trafikkfarlige strekninger kalt lenker. I gjennomsnitt har hver kommune i Akershus tre røde lenker, altså i den farligste kategorien. Aurskog-Høland har ni. Alle strekningene nevnt over er røde lenker. Alle lenker har et kostnadsoverslag, som er grunnlag for fylkets prioriteringer. En av disse lenkene er Finstad-Verket, en drøye tre kilometer lang strekning fra golfbanen mot Blaker, med kostnadsoverslag 53 mill. Det er vår påstand at den gang- og sykkelveien neppe vil bli bygd, hvis ikke det blir mer boligbygging i det området. Men vi burde allikevel laget en enkel, sikker løsning fra golfbanen, over bakketoppen og et stykke bortover sletta mot Hageland. For Fosser er rød lenke definert fra Botner-svingene til der tertittlinja krysser veien. Igjen, denne lenken må splittes. Det er ingen grunn til å prioritere gang- og sykkelvei på Botner-sletta, som vil bli brukt av 2-3 barn hver generasjon, og som går så og si parallelt med eksisterende gang- og sykkelvei. For ordens skyld: Vi forslår ikke at disse prosjektene prioriteres foran Elverhøy-Vestrengåsen.

6. Det er en oppfatning blant mange på Momoen om at man ble lovt gang- og sykkelvei da skolen ble nedlagt. Hvem som skal ha lovt det er uklart for oss, det finnes ikke noe politisk vedtak på det. Men at Senterpartiets varaordfører, bosatt på Momoen, kan ha lovt noe slikt i valgkampen i 2015 er vel rimelig sannsynlig.

7. Vi har tidligere vært av den oppfatning at det er fylket og Statens Vegvesen som bestemmer, og at det vi mener lokalt har liten betydning. Men Indres Bjørn Ivar Bergerud har i samtale med Statens Vegvesen fått høre det motsatte. Kommunens ønsker og prioriteringer veier tungt. Når Lierfoss-Haneborg feilaktig ble nedprioritert ble Elverhøy-Momoen løftet øverst, forbi tre andre på lista, deriblant Hemnes-Furulund. Man så altså bort fra gjeldende trafikksikkerhetsplan, uten at det ble fattet politisk vedtak om det. Det er grunn til å undre seg på om noen har påvirket Statens Vegvesen og/eller fylket til å prioritere slik de gjorde.

Så til slutt: Aurskog-Høland Høyre har ingenting imot momoinger eller folk fra andre lokalsamfunn i kommunen vår. Vi mener tvert i mot at vi i flere år har vært det partiet som oftest har stått opp for utvikling av hele kommunen. Nedleggelsen av Hofmoen skole var faglig begrunnet fra administrasjonens side, og grundig debattert i komiteen for oppvekst og utdanning. Komiteen var enstemmig i sin anbefaling om nedleggelse. Ved den endelige avstemmingen i kommunestyret var samtlige partier delt. Med unntak av Senterpartiet, der stemte alle for nedleggelse!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags