Vil kjempe mot nedbygging av Disethjordet

Av

Matjord igjen under press. Administrasjonens forslag om å bygge ny skole og nytt sykehjem på Disethjordet får mye oppmerksomhet. Dette jordet midt i Bjørkelangen har lenge vært selve symbolet på jordvern kontra utbygging i Aurskog-Høland. Men nedbygging av Disethjordet er bare noen av forslagene som berører dyrka og dyrkbar mark. De nye forslagene innebærer nedbygging av totalt 561 daa. Det kommer i tillegg til de 235 daa som ligger inne fra før, og som administrasjonen foreslår skal videreføres. Stortinget har satt som mål at maks. 4000 daa skal bygges ned pr. år i hele Norge. Alle kommuner må ta sin del ansvaret for jordvernet, og spesielt Aurskog-Høland som tross alt har veldig god plass. Vi forventer derfor at politikerne er seg sitt ansvar bevisst, og ser etter løsninger som reduserer presset på dyrka og dyrkbar mark. Prestegårdsskogen i Aurskog er et godt eksempel på en virkelig langsiktig løsning. Ja, det vil gå med noe dyrka/dyrkbar mark, men deretter vil man ha en boligkapasitet i svært lang tid. En tilsvarende løsning er mulig på Løken ved å åpne opp for boligbygging i Morgenlia. Kortsiktige løsninger med nedbygging av mindre områder vil føre til nytt press seinere. Da er det bedre å ta sats og få til løsninger for fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags