Jeg er blitt en sinke og en byrde i den teknologiske utviklingen – det må selvfølgelig straffes

Av