Jeg har sett elever ved lokale barneskoler sparke, spytte og slå både lærere og medelever

Av