Sørumsand – et levende handelssenter eller soveby?

Av

Med bakgrunn i den forventede befolkningsveksten burde behovet for næringsareal fordobles i stedet for å reduseres.