Folk blør ikke saktere i Blaker selv om de snart bor i Lillestrøm kommune

Av