Jeg tror Bjørkebadet er det beste helsefremmede tiltaket som er gjort i vår kommune

Av