Kan innbyggerne allerede nå uttale: «Hva var det vi sa?»