Da smitten i Oslo var som verst, måtte Aurskog-Høland følge strenge regler. Når vaksinene fordeles, er ikke kommunen så viktig lenger

Aurskog-Høland måtte følge Oslo når strenge koronarestriksjoner ble innført. Når det skal tildeles vaksiner, gjelder andre regler.