Charlotte har holdt fortet i 10 år: – Gleder meg til å reise på jobb hver eneste dag

Charlotte Tyrihjell er tredjegenerasjons driver av Wilh. Moseby eftf. AS på Bjørkelangen.