En ny Fetsundbru virker nærmere enn noen gang.

Går alt etter planen starter byggingen av ny Glommakryssing om fire år – i 2026.

– Det er slik det ligger an nå. Vi ser for oss en byggeperiode på mellom to og tre år, opplyser planleggingsleder Jan Terje Løitegård i Statens vegvesen til Indre Akershus Blad.

Store planer

Statens vegvesen har følgende planer for ny Glommakryssing:

  • Firefelts vei fra Garderveien i vest, over Glomma ved Fetsund, til Kringenkrysset i øst, en strekning på rundt 3,1 kilometer.
  • Ny rundkjøring med avkjørsel til Fetsund sentrum/stasjon på Glommas vestside.
  • Planskilt kryss på fylkesvei 172 til Sørumsand på østsiden av Glomma
  • Ny riksvegbru sør for dagens bru. Dagens bru rives.
  • Nye gang- og sykkelveger, tiltak for kollektivtrafikken og støyskjerming

Et solid flertall i kommunestyret i Lillestrøm vedtok i november i fjor å gå for en nedskalert løsning på Glommakryssingen.

Hensikten med detaljplanarbeidet som nå skal startes opp, er ifølge Statens vegvesen å bedre framkommelighet for kollektiv- og næringstrafikk, tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fetsund og styrke grunnlaget for kollektiv, sykkel og gange.

I forbindelse med oppstarten inviterer vegvesenet til åpent informasjonsmøte i Fetsund kommunehus tirsdag 24. mai.

Her vil representanter fra vegvesenet være til stede. Publikum vil få informasjon om planene og anledning til å stille spørsmål.