Rådmannen vil ikke gi dispensasjon, politikerne avgjør

Diskuterer fasadeendring på Apotekergården.