Sentrumsplanene for tettstedet er store.

De allerede eksisterende sentrumsgårdene er planlagt revet og erstattet med leilighetsbygg – både der byggene i dag står og inntil fylkesveien.

I midten av byggene er det planlagt gågate, mens all parkering er ment å skje under bakken.

Etter planen skulle Fokus Butikksenter på Sørumsand rives og erstattes med blokker i 2023.

Fredag kom nyheten om at planene er utsatt – i hvert fall i fem år.

– Urbanium AS, som eier senteret, har lenge jobbet med prosjektet. Det har vært et omfattende arbeid å regulere tomten. Kommunesammenslåingen har blant annet ført til flere utsettelser. Dialogen med Lillestrøm kommune er fortsatt god, men eierne opplever at byggekostnadene for et prosjekt med høy standard er blitt mye høyere. I tillegg er det strengere reguleringskrav. Også framtidens boligpriser har gitt usikkerhet. Prosjektet er ikke lagt på is, men man har bestemt å la det gå noen år til før man begynner å gjøre noe, opplyser senterleder Elisabeth Thompson i Fokus Butikksenter.

Usikkerhet

Eiendomsselskapet har den siste tiden gått gjennom et generasjonsskifte. Espen Pay, som tidligere eide selskapet, har overdratt eierandelene til sin datter Camilla. Hennes ektemann Christoffer Pedersen Orheim blir daglig leder og får ansvaret for Fokus Butikksenter.'

– For senteret har det vært en krevende perioden gjennom pandemien. Senteret kan likevel vise til gode resultater og godt samarbeid. Nå som utbyggingsplanene er utsatt, ønsker eierne å løfte senteret på andre måter. Vi håper en oppussing skal gi et løft for at senteret skal beholde den standingen det har på Sørumsand, sier Thompson.

Da planene kom på bordet gikk butikkdriverne sammen og utrykte misnøye fordi de ikke hadde fått en konkret plan for hva som skjedde med forretningene i byggeprosessen.

– Hvordan reagerte driverne på utsettelsesbeskjeden?

– Å ikke vite er det verste. Derfor var det nok godt å få en avklaring. Vi håper de fleste av leietagerne blir med oss videre. Vi mener butikkmiksen som er i senteret i dag, er god.

Butikksenteret i Fokusgården ble etablert i 1977 og bygget om i 2001. I tillegg ble det bygget en boligblokk på tomta i 2000, en blokk som inneholder 19 boenheter. Denne blokka vil bli stående.

I utbyggingsplanene var det lagt inn 110 leiligheter, i tillegg til 4000 kvadratmeter forretningsarealer.