Naboklage: Bråk fra busstomta

En beboer mener det støyer for mye fra bussgarasjen på Bjørkelangen.